Trainingen

Maatwerktraining Public Affairs

Hooning Consult verzorgt maatwerktrainingen Public Affairs. Plotseling kan uw organisatie onder druk komen te staan, omdat ‘anderen’ zich met u gaan bemoeien. Het kan iedereen overkomen. Ook als u niets hebt misdaan. Vaak spelen media in zo’n situatie een belangrijke rol. Wat moet u doen?

Hooning Consult helpt u om in dergelijke crisissituaties het juiste spoor te vinden en het niet meer los te laten. De cursus kan in verschillende vormen gegeven worden. Indien gewenst verzorgen specialisten (journalisten, bestuurders, topambtenaren) onderdelen van de cursus. In de kern bestaat de cursus uit drie (dag)delen: ochtend, middag en avond.

Wat is public affairs?

  • Uw belangen in de samenleving en de politiek
  • Zo werken de belangrijkste spelers ofwel stakeholders in de samenleving en de politiek
  • Wat kunt u doen om die spelers te beïnvloeden?

Omgaan met de media

  • Wat is nieuws?
  • Hoe werken de media?
  • Wat kunt u er zelf aan doen met eigen communicatiemiddelen?

Naar een systematische aanpak van uw belangen

  • Wat zijn mijn doelen?
  • Naar een strategie om uw doelen te bereiken
  • Wie hebt u nodig?
  • Wat zet u daarvoor in?

Aantal deelnemers: 8 – 10

Locatie: nader te bepalen

Maatwerktraining “Vuistregels voor nieuwe bestuurders”

U bent bestuurder van een maatschappelijke organisatie – hiertoe behoren in onze optiek niet het bedrijfsleven of de (kern)overheid – geworden of u ambieert het. U wilt meer weten over wat daar bij komt kijken. Deze workshop biedt u een snelle en praktische introductie. Met uw medecursisten gaat u aan de slag met onder andere de volgende thema’s: de juridische spelregels voor bestuurders inclusief de interne en externe aansprakelijkheid als bestuurder, passend bestuursmodel, beleid maken, doelen realiseren, risicomanagement, financiën, managen van de stakeholders en interne en externe communicatie. Aan de hand van die onderwerpen komt u tot uw eigen ‘vuistregels voor een goed bestuurder’.

Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft u een telefonisch intakegesprek met een van de workshopleiders. Met uw persoonlijke interessegebieden wordt tijdens de workshop zoveel mogelijk rekening gehouden. De workshop is interactief. U deelt met elkaar kennis, verwachtingen en ervaringen over het besturen van maatschappelijke organisaties. Verder leert u andere bestuurders kennen en bouwt u aan uw netwerk.

Na een compacte algemene inleiding, krijgt de praktijk de ruimte krijgt. Met uw medecursisten gaat u aan de slag met de volgende thema’s: wet- en regelgeving voor bestuurders, doelen, risico’s, competenties en communicatie. Aan de hand van die onderwerpen komt u tot uw eigen ‘vuistregels voor een goed bestuurder’. Uitgangspunt is dat besturen door ons als een vak wordt gezien.

Aantal deelnemers: 10 – 15

Locatie: nader te bepalen.