AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat ook u als bestuurder van een maatschappelijke organisatie – vereniging, stichting, coöperatie, informele samenwerkingsverband e.d. – hier aan hebt te voldoen. Sterker nog de AVG ziet u als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw leden, donateurs, medewerkers en al die anderen waar u noodzakelijk persoonsgegevens van verwerkt. Hoe gaat u praktisch binnen de wettelijke kaders met de AVG om?

Hooning Consult geeft advies en voorlichting aan besturen in het maatschappelijk middenveld over wat de AVG concreet voor hen betekent, welke stappen er gezet moeten worden om in overeenstemming met de AVG te werken en wat voor documenten u dient te hebben. Desgevraagd kunnen wij deze ook voor u opstellen waarbij u moet denken aan de privacyverklaring, indien relevant een verwerkingenregister, protocol datalekken, verwerkersovereenkomst.