Advies

Het leggen van de juiste relaties

Hooning Consult adviseert bij het oplossen van vraagstukken waar (semi-)overheden, ondernemers, belangengroepen en besturen van maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen op het grensvlak van politiek en samenleving of op het gebied van besturen. Vaak gaat het daarbij om relaties:

  • een overheid wil iets doen voor de samenleving en zoekt naar de beste methode om bijvoorbeeld draagvlak te krijgen zodat beleid succesvol kan landen in de gemeente of de provincie,
  • een onderneming heeft de overheid nodig bij het realiseren van zijn ondernemersactiviteiten of een onderneming ziet bepaalde wet- en regelgeving op zich afkomen die nadelig kan zijn,
  • een groep burgers slaat de handen ineen om hun leefomgeving te verbeteren maar heeft geen idee hoe ze dat bij de overheid voor elkaar kan krijgen,
  • een bestuur ziet de eigen maatschappelijke positie van de organisatie afkalven en zoekt naar een nieuwe positionering.

Vanuit onze brede en zeer gevarieerde achtergrond zijn wij in veel sectoren en markten thuis. Wij zijn daardoor in staat verbanden te leggen en met creatieve oplossingen te komen. Uiteraard gericht op resultaat.